ANBI status

Doel
Stichting Wensbus Maasgouw heeft als doel om oudere bewoners of oudere bewoners met een sociale en/of fysieke beperking, van de kernen Maasbracht, Stevensweert, Ohe en Laak, Stevensweert, Linne, Wessem , Thorn en Heel mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het werkgebied.
Met dit vervoerssysteem biedt de stichting de mogelijkheid voor de doelgroep aan tot deelname aan het maatschappelijk leven en sociale activiteiten.
We willen inwoners die minder mobiel zijn – zowel fysiek als sociaal – vervoer aanbieden dat ze op een gemakkelijke manier kunnen bestellen, tegen een lage vergoeding en waarbij ze leeftijdsgenoten treffen. Zo krijgen zij toch de kans om onder de mensen te komen.
De achterliggende gedachte is te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken.

Doelstelling financieel
Als Stichting Wensbus Maasgouw streven wij ernaar om bij de start van de wensbus in juli 2018 door middel van fondsenwerving bij landelijke en plaatselijke fondsen, een substantieel bedrag te kunnen ontvangen om de maandelijkse kosten te kunnen betalen en een reserve op te bouwen voor de toekomst.
In het jaar 2023 hopen wij voldoende reserve te hebben opgebouwd om bij de aanschaf van een nieuwe bus het aankoopbedrag te kunnen voldoen, of via een leaseovereenkomst.

Financiën
Ritvergoedingen worden aangewend om de jaarlijkse exploitatie kosten voor zover als mogelijk te kunnen voldoen. Daarnaast stellen wij ondernemers in de gelegenheid om d.m.v. een naam aanduiding op de bus of op onze website reclame te maken voor zijn/haar onderneming.

Algemeen
Stichting Wensbus heeft ANBI status aangevraagd bij belastingdienst.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel is: 69219818.
RSIN nummer: 857788504.

Bestuur:

  • Ton van der Voort, voorzitter
  • Miep Förster, secretaris
  • Jan Gielens, penningmeester
  • Wim Frenken, bestuurslid, coördinator
  • Har Leijendeckers, bestuurslid, chauffeurszaken

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun uitvoering gemaakte kosten. Dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers.

Categorieën: Actueel

ANBI status

Doel
Stichting Wensbus Maasgouw heeft als doel om oudere bewoners of oudere bewoners met een sociale en/of fysieke beperking, van de kernen Maasbracht, Stevensweert, Ohe en Laak, Stevensweert, Linne, Wessem , Thorn en Heel mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het werkgebied.
Met dit vervoerssysteem biedt de stichting de mogelijkheid voor de doelgroep aan tot deelname aan het maatschappelijk leven en sociale activiteiten.
We willen inwoners die minder mobiel zijn – zowel fysiek als sociaal – vervoer aanbieden dat ze op een gemakkelijke manier kunnen bestellen, tegen een lage vergoeding en waarbij ze leeftijdsgenoten treffen. Zo krijgen zij toch de kans om onder de mensen te komen.
De achterliggende gedachte is te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken.

Doelstelling financieel
Als Stichting Wensbus Maasgouw streven wij ernaar om bij de start van de wensbus in juli 2018 door middel van fondsenwerving bij landelijke en plaatselijke fondsen, een substantieel bedrag te kunnen ontvangen om de maandelijkse kosten te kunnen betalen en een reserve op te bouwen voor de toekomst.
In het jaar 2023 hopen wij voldoende reserve te hebben opgebouwd om bij de aanschaf van een nieuwe bus het aankoopbedrag te kunnen voldoen, of via een leaseovereenkomst.

Financiën
Ritvergoedingen worden aangewend om de jaarlijkse exploitatie kosten voor zover als mogelijk te kunnen voldoen. Daarnaast stellen wij ondernemers in de gelegenheid om d.m.v. een naam aanduiding op de bus of op onze website reclame te maken voor zijn/haar onderneming.

Algemeen
Stichting Wensbus heeft vanaf 1 januari 2020 officieel ANBI erkenning bij Nederlandse Belastingdienst.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel is: 69219818.
RSIN nummer: 857788504.

Bestuur:

  • Ton van der Voort, voorzitter
  • Miep Förster, secretaris
  • Jan Gielens, penningmeester
  • Wim Frenken, bestuurslid, coördinator
  • Har Leijendeckers, bestuurslid, chauffeurszaken

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun uitvoering gemaakte kosten. Dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers.

Categorieën: