Wensbus Maasgouw zoekt nieuwe collega’s.

Stichting Wensbus Maasgouw vervoert inwoners van de gemeente Maasgouw naar allerlei bestemmingen binnen de gemeente. Dit kan zijn naar de dagbesteding, de huisarts, de fysiotherapeut, de winkel, naar de kaartclub of naar vrienden. Ook mogen wij  naar enkele bestemmingen buiten de gemeente rijden, zoals het ziekenhuis in Roermond, het station of naar een verzorgingshuis in de buurt. Meestal vervoeren wij oudere inwoners die niet meer zelfstandig kunnen rijden. De Wensbus zorgt ervoor dat de inwoners van Maasgouw zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Wij rijden met 2 bussen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.  Ter aanvulling van ons chauffeurskorps zijn wij op zoek naar nieuwe chauffeurs die het leuk vinden om onze inwoners te vervoeren. Het is altijd gezellig in de bus en iedereen waardeert de Wensbus met hun vriendelijke chauffeurs zeer. Service staat hoog in ons vaandel. Wij zorgen ook voor een goede opleiding en instructie om de bus te besturen.
Heeft
u ook interesse om één keer per week of een keer per 2 weken een dagje de Wensbus te besturen? Dat zouden wij en onze inwoners heel fijn vinden. U kunt zelf aangeven op welke dag u als chauffeur in dienst wilt zijn, bijv. alleen op maandag, 2 x per maand.

Ook zijn wij op zoek naar mensen die de 3-maandelijkse planning willen maken voor de inzet van de chauffeurs. U kunt de chauffeurs voor de komende drie maanden inplannen, zoals zij zelf hebben aangegeven. U kunt dit thuis doen vanachter uw pc.

Door hier te klikken, krijgt u de promotiefilm van Wensbus Maasgouw te zien.

Als u interesse heeft informeren wij u graag en kunt contact opnemen met het secretariaat, mw. Miep Förster tel. 0475-462475 of via wensbusmaasgouw@gmail.com

ANBI status

Doel
Stichting Wensbus Maasgouw heeft als doel om oudere inwoners of oudere inwoners met een sociale en/of fysieke beperking, van de kernen Maasbracht, Stevensweert, Ohé en Laak,  Linne, Wessem , Thorn, Heel en Beegden de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het werkgebied.
Met dit vervoerssysteem biedt de stichting de mogelijkheid voor de doelgroep aan tot deelname aan het maatschappelijk leven en sociale activiteiten.
We willen inwoners die minder mobiel zijn – zowel fysiek als sociaal – vervoer aanbieden dat ze op een gemakkelijke manier kunnen bestellen, tegen een lage vergoeding en waarbij ze leeftijdsgenoten treffen. Zo krijgen zij toch de kans om onder de mensen te komen.
De achterliggende gedachte is te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken.

Doelstelling financieel
Als Stichting Wensbus Maasgouw streven wij ernaar om bij de start van de Wensbus in juli 2018 door middel van fondsenwerving bij landelijke en plaatselijke fondsen, een substantieel bedrag te kunnen ontvangen om de maandelijkse kosten te kunnen betalen en een reserve op te bouwen voor de toekomst.

In het jaar 2024 of 2025 hopen wij voldoende reserve te hebben opgebouwd om bij de aanschaf van nieuwe (elektrische) bussen het aankoopbedrag te kunnen voldoen via een leaseovereenkomst.

Financiën
Ritvergoedingen worden aangewend om de jaarlijkse exploitatie kosten voor zover als mogelijk te kunnen voldoen. Daarnaast stellen wij ondernemers in de gelegenheid om d.m.v. een naam of bedrijfslogo op de bussen of op onze website reclame te maken voor zijn/haar onderneming.

Algemeen
Stichting Wensbus heeft vanaf 1 januari 2020 officieel ANBI erkenning bij Nederlandse Belastingdienst.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel is: 69219818. RSIN nummer: 857788504.
Het rekeningnummer van de Stichting Wensbus Maasgouw is:
NL76 RABO 0330569643. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bestuur:

  • Ton van der Voort, voorzitter
  • Miep Förster, secretaris
  • Jan Gielens, penningmeester
  • Jack Theunissen, bestuurslid, Pr-zaken
  • Har Leijendeckers, bestuurslid, chauffeurszaken

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun uitvoering gemaakte kosten. Dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om de site te helpen een betere gebruikerservaring te bieden. Over het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te bewaren, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en anonieme trackinggegevens te verstrekken aan applicaties van derden zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies jouw browse-ervaring verbeteren. Je kunt er echter voor kiezen om cookies op deze site en op anderen uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in jouw browser uit te schakelen. We raden je aan het Help-gedeelte van jouw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de site over cookies die richtlijnen biedt voor alle moderne browsers

Privacy beleid

Stichting Wensbus Maasgouw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Wensbus Maasgouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Wensbus Maasgouw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Wensbus Maasgouw
p/a Bovenste Boord 12
6067 AG Linne
of per email wensbusmaasgouw@gmail.com

.copyright.pull-right { display: none;}