1-7-2018

     t/m

31-12-2018

 1-1-2019

     t/m

31-12-2019

 

EXPLOITATIEREKENINGEN

2018

2019

OPBRENGSTEN

Ritten opbrengst

3.690

15.712

Overige baten (fooien)

226

318

Bijdrage MC Maasbracht

1.000

1.000

Subsidie Provincie Limburg

7.500

17.500

Subsidie Gemeente Maasgouw

12.000

12.000

======

======

Totaal opbrengsten

24.416

46.530

KOSTEN

Gebruikersfee wensbussen (€ 83.000 / 5)

8.300

16.600

Brandstoffen

2.737

9.128

Verzekeringen

2.708

4.534

Onderhoud auto

0

1.748

Schoonmaakkosten

94

320

Overige autokosten

0

2.286

========

=======

Totaal autokosten (A)

13.839

34.616

Kosten vergaderingen/ vrijwilligers ed.

1.654

1.080

Telefoon- en internetkosten

2.753

1.618

Portokosten

77

26

Kleine aanschaffingen

534

612

Overige kantoorkosten

1.380

393

Drukwerk

954

272

Cursuskosten

54

0

Softwarekosten

219

0

Overige kosten

29

20

Bankrente en -kosten

86

192

Totaal overige kosten (B)

7.740

4.213

======

======

Totaal kosten (A + B)

21.579

38.829

 RESULTAAT boekjaar

2.837

   

7.701